Chào mừng bạn đến với SELLCLONE

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP CLONE CÓ 2FA

KHI MUA CLONE CÓ 2FA CLONE THƯỜNG SẼ CÓ DẠNG NHƯ SAU: UID|PASS|2FA ( 2FA LÀ ĐOẠN MÃ CHỈ CÓ SỐ VÀ CHỮ IN HOA )


1000483377789|matkhau|CDIF48DJVJ2FJL6CKLORYA3


  • BƯỚC 1: DÙNG UID|PASS ĐĂNG NHẬP VÀO FACEBOOK NHƯ BÌNH THƯỜNG, FACEBOOK SẼ BÁO PHÊ DUYỆT HOẶC NHẬP MàBẢO MẬT, ẤN VÀO THỬ CÁCH KHÁC RỒI CHỌN PHẦN NHẬP Mà ỨNG DỤNG, CÒN NẾU NÓ XUẤT HIỆN PHẦN Mà ỨNG DỤNG LUÔN THÌ CHUYỂN SANG BƯỚC 2.

     

  • BƯỚC 2: COPY MÃ 2FA RỒI VÀO WEBSITE 2FA.LIVE DÁN MÃ VÀO Ô 2FA SECRET ẤN SUBMIT TIẾP TỤC NHÌN VÀO Ô 2FA CODE Ở CUỐI MÃ 2FA CÓ MỘT ĐOẠN 6 SỐ.

     

  • BƯỚC 3: COPY ĐOẠN MÃ 6 SỐ VỪA LẤY ĐƯỢC DÁN VÀO CHỔ NHẬP MÃ CỦA FACEBOOK RỒI ẤN XÁC NHẬN LÀ VÀO THÀNH CÔNG.