Chính sách bảo mật

Qúy khách hàng nên thay đổi mật khẩu của tài khoản thành viên thường xuyên và đặt mật khẩu phức tạp để tăng tính bảo mật.

Khi mua hàng về tài khoản là của quý khách, chúng tôi cam kết sẽ không đánh cắp, thay đổi thông tin hoặc bán lại tài khoản mà các bạn đã mua.

Các bạn mua về phải thay đổi mật khẩu tài khoản để an toàn hơn trong quá trình sử dụng.